Voorwaarden Lidmaatschap

De contributie voor het standaardlidmaatschap is € 25.00 voor een kalenderjaar.
Dit lidmaatschap is persoonsgebonden.
Met dit lidmaatschap kan een clublid gratis, of tegen een van te voren vastgestelde geringe bijdrage, deelnemen aan evenementen en/of clubdagen.
Het meenemen van meerdere personen naar genoemde activiteiten is toegestaan maar de kosten hiervan zijn volledig voor rekening van deze personen.

Bij inschrijving van een nieuw lid wordt voor het gekozen lidmaatschap eenmalig € 5,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Nieuwe leden die zich na 30 juni inschrijven betalen het eerste jaar de helft van het gewenste lidmaatschap + € 5.00 inschrijfgeld.

Nieuwe leden kunnen zich melden bij de ledenadministratie via het inschrijfformulier

Opzeggen .
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, de opzegtermijn is minimaal 6 weken voor het verstrijken van het kalenderjaar.

LeBaron